Smluvní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY: PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ

• Práva a povinnosti prodejce (Mgr. Iva Matoušková, MBA)
• Práva a povinnosti kupujícího
 
1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je firma Mgr. Iva Matoušková, MBA, se sídlem: Dražkovická 950/4, 274 01 Slaný, IČO: 66 77 50 51
 
a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. 

Objednávky aktuálně (2023) jsou doručovány  do tří až čtyř dnů. U bankovního převodu platí doba po připsání částky.  Osobně vyzvednout zboží je možné po domluvě s prodávající.

b) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
c) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2e) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
d) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Darphinshop.cz, že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost kupujícího podle bodu 2g) je prodávající povinen údaje o tomto kupujícím vymazat z databáze zákazníků.
e) Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

f) Prodávající nepřebírá odpovědnost za případné alergické reakce, které u všech druhů kosmetických produktů mohou nastat.

g) Prodávající se zavazuje poskytnout odbornou informaci o nabízených produktech, správném používání, aplikaci a o eliminaci eventuálních nežádoucích kožních projevů.

h) Prodávající se zavazuje uvádět konečnou kupní cenu vč. DPH za prezentované produkty.

i) Prodávající se zavazuje uvádět v objednávce náklady na použití přepravného (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).

j) Prodávající se zavazuje uvádět aktuální a platné ceny v jednotlivých nabídkách.

k) Prodávající pojmem "skladem" u produktů vyjadřuje fakt, že jsou skladem u obchodního partnera, a že se může stát, že v době zhotovení objednávky kupujícím nemusí být informace přesně aktuální, neboť sklad je celorepublikový a jeho obsah se mění každým okamžikem. Obchodní partner nepoužívá systém vyrozumění o nedostupnopsti zboží, proto bývá každá objednávka individuálně potvrzena.

l) Prodávající se zavazuje k výhradnímu způsobu přijímání plateb, a sice bezhotovostně,  a to  bankovním převodem.
 
2. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží, včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).

c) Kupující přebírá plnou odpovědnost za případné alergické reakce, podráždění pleti, zarudnutí či jiné kožní nežádoucí projevy, které by mohly po použití produktů zakoupených v Darphinshop.cz nastat. Kupující si je zcela vědom, že nežádoucí reakce mohou vzniknout po jakémkoliv kosmetickém produktu, Darphin nevyjímaje.

d) Kupující ve svém vlastním zájmu informuje prodávající, dojde-li k naplnění bodu 2c), aby mohla tyto projevy eliminovat.

e) Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
- vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být otevřen obal a nesmí být odebrána ani minimální část produktu zevnitř obalu), nesmí být porušen papírový ani jiný přebal, zůstat musí nalepené věrnostní body.
- kupující doručí zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
Mgr. Iva Matoušková, MBA
Dražkovická 950/4
274 01 Slaný
- Do zásilky s vráceným zbožím, prosím, vložte kopii útržku z balíkové složenky.
f) Kupující se zavazuje uhradit vlastní náklady na použití komunikačních prostředků používaných z vlastního podnětu pro komunikaci s prodávajícím.
g) Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků Darphinshop.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo kupujícího.

h) Pokud kupující při objednání zboží zvolí  platbu předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 
NAPIŠTE MI

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Rádi byste mi sdělili poznámku s tematickým podnětem? Potřebujete poradit s volbou kosmetického produktu? Přejete si obdarovat kosmetikou svoje blízké a nevíte si rady? Neváhejte mne, prosím, kontaktovat, ráda Vám poradím.
Uvedete-li e-mail, poskytnu Vám vyčerpávající odpověď.
S jakýmkoliv jiným dotazem, který se týká obsahu Darphinshop.cz, se také můžete na mne obrátit.

 

 

Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:  u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu či byl obal kosmetického produktu otevřen nebo bylo zboží zkoušeno,  z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Dále u dárkových poukazů není možné vrátit hodnotu poukazu v penězích, neboť neslouží jako bankovní úschova, ale nabízeny jsou pro výběr produktů z aktuální nabídky. 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

V případě, že je kosmetický výrobek použit a neodpovídá objednávce, lze se vůči prodejci domáhat nároků vyplývajících z nedodržení jakosti při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku. Zároveň ale nelze výrobek dále používat a reklamovat jej až téměř spotřebovaný. Oproti tomu pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu dle § 1829 občanského zákoníku existují určité výjimky, taxativně vypočtené v § 1837 občanského zákoníku. Jednou z výjimek jsou smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Tudíž, pokud bude odstraněn obal např. krému, nebude již možné využít práva na odstoupení.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo v případě jakýchkoliv alergických reakcí – viz. Smluvní podmínky, Odborné poradenství, Datum expirace.

Datum expirace se vypočítává podle kódu LOT, který je uvedený na balení produktu. První písmeno označuje výrobní šarži. Druhé číslo nebo písmeno označuje měsíc výroby: 1-9 označuje leden až září, A označuje říjen, B listopad a C prosinec. Třetí číslo kódu označuje rok výroby (1 = 2001, 9 = 2009). Datum expirace získáme výpočtem: produkt bez loga otevřeného kelímku má trvanlivost 29 měsíců od datumu výroby; produkt s logem otevřeného kelímku má trvanlivost 36 měsíců od datumu výroby. Číslo uvnitř kelímku na logu označuje trvanlivost od otevření (v měsících).

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k nápravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, a to za nejlevnější variantu dopravy, kterou dopravce e-shopu používá. Viz. Odborné poradenství.

 

V případě oprávněné reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací prodejce pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, kterou měl v době odesílání kupující na výběr napříč všemi dopravními společnostmi.
V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

 Oznámení o odstoupení od smlouvy - formulář.doc (28672)

Formulář pro uplatnění reklamace.doc (28160)
 


Kontakt: Mgr. Iva Matoušková, MBA
email: iva.matouskova@post.cz
tel.: +420 602 681 109

 

 

Ochrana osobních údajů

 

I. Obsah a účel dokumentu

 

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek: www.darphinshop.cz, mými klienty a zájemci o moje služby a produkty.

 

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 

3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mně své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobuji i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 

4. Jen pro úplnost uvádím předpoklad, že veškeré údaje, které mi sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními, a že v případě jejich změn mě budete o nich bez zbytečného prodlení informovat, abych je mohla upravit.

 

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat

 

Mgr. Iva Matoušková, MBA, IČ: 66 77 50 51, se sídlem Dražkovická 950/4, 274 01 Slaný (dále jen „Správce“)

jsem zapsaná v živnostenském rejstříku

kontaktní e-mail: iva.matouskova@post.cz, kontaktní telefon: +420 602 681 109, moje webové stránky: www.darphinshop.cz

 

 

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

 

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy).

Zpracovávám i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Linkedin)

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.

 

Osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, věk, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem Vám poskytla, pohlaví.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?

 

A. Zpracování osobních údajů za účelem katalogové klientské archivace a plnění smluvních povinností

Abych s Vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, věk, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem Vám poskytla, pohlaví.

Údaje mám uložené v elektronické podobě a písemné ve formě klientských karet, ke kterým mám přístup pouze já. Vaši Carte de Fidelité musím za účelem plnění příslibu z karty vyplývající nechat nahlédnout zpracovateli z firmy EOC, s. r. o. nebo po celkovém vyplnění karty jim ponechat pro účely další marketingové aktivity. V tomto případě budu potřebovat Váš souhlas s tímto úkonem, jinak si kartu ponechám ve své klientské databázi a kartotéce.

 

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava faktury vyplývající z Vaší objednávky. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu, e-mailem, SMS zprávou nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. 

 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracovávám tyto údaje:

Jméno, příjmení, titul, adresa, věk, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem Vám poskytla, pohlaví.

 

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

- Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

- Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo za účelem doručování zásilky, přejete-li si ho uvádět, aby Vás ČP mohla informovat. O souhlas Vás poprosím, přejete-li informaci od ČP dostat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídek mých pravidelných kosmetických bulletinů, eventuálně informací souvisejících s provozem e-shopu: www.darphinshop.cz. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že zatím nejste mým klientem. Před tím, než mi Váš souhlas udělíte, budu Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní (Zítková a spol., s. r. o.), dodavatel kosmetiky (EOC Praha, s. r. o.), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací (Webnode, PC-Service-Kozák). Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.

 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování, a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

 

 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u mne, můžete mne kontaktovat na e-mailu iva.matouskova@post.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách: www.darphinshop.cz Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.