PPL a rozbité produkty

25.02.2015 13:09

Vážené dámy, milí pánové,

vkládala jsem v transportní společnost PPL naději, která nebyla naplněna. Know-how německé mateřské společnosti nemusí nutně v českých podmínkách znamenat totéž. Doslova platí známé pořekadlo: "Když dva dělají totéž, není to vždy totéž"

Chtěla jsem Vám dát možnost vybrat si z další přepravní společnosti. S Českou poštou spolupracuji téměř dvacet, takže mohu jednotlivé přepravní procesy porovnat na nemalém vzorků přepravených zásilek. U České pošty jsem doposud nezaznamenala ani jediné poškození zásilky, přestože v médiích probíhaly šoty o způsobech špatného zacházení se zásilkami. Velké trápení mně přinášely zejména nedodržené doručovací lhůty, a to do druhého dne od podání zásilky. Velmi často jsem řešila reklamace, které i přes nepoměrný vratný finanční obnos, byly řešeny včas a vždy.

Přestože s firmou PPL spolupracuji jen pár měsíců, došlo během ní ke škodné události. Zásilka obsahovala tři produkty ve formě flakonů, z nichž dvěma byla zcela proříznuta hrdla a jejich obsah byl zlikvidován a znehodnocen.

Společnost neuznala svoji zásluhu na poškození, přestože zásilka byla označena výrazným potiskem "Křehké" a přestože jsem dodržela smluvní podmínky jimi stanovené.

Nemohu se tutíž i nadále spoléhat na služby společností PPL poskytované, neboť nebyl ze strany PPL ve vnitřní komunikaci, ani v komunikaci s poškozenou klientkou, řešen s ochotou daný problém ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Je velmi pravděpodobné, že k poškozování zásilek bude opakovaně docházet a tudíž i opakovaně budu vystavována riziku hrazení kompletních náhradních nákladů.

Česká pošta si je již vědoma konkurence, proto mohu i já zkonstatovat (bez ohledu na nepříjemnou událost s PPL), že jejich služby se začínají zlepšovat,  přepravní procesy se zkvalitňují a zrychlují.

Ocením i Vaše názory na dopravní společnosti a jejich eventuální další volbu.

Děkuji, s pozdravem Iva Matoušková