Důležité upozornění

08.01.2015 10:09

Považuji za velmi důležité upozornit Vás, vážené spotřebitelky a milí spotřebitelé, na nekalé praktiky, které se týkají nejen prodeje kosmetiky zn. Darphin Paris, ale obecně prodeje kosmetiky v e-shopech, bohužel. Inspirují mě každodenní situace, které se na internetu objevují. Koncepce některých e-commerce je až zarážející a měl by existovat systém, který by nežádoucím praktikám zamezil.

Článek bude sice poněkud obsáhlejší, ale čas, který mu věnujete, se Vám vrátí.

Internet je jistě mocné médium, které s sebou přináší spoustu výhod a vymožeností produktových a informačních, kladných i záporných. V souvislosti s prodejem kosmetiky v e-shopech se stále více setkávám s praktikami prodejců velmi nekalými a zdraví spotřebitelů ohrožujícími. Kosmetiku Darphin Paris lze získat z různých zdrojů, ale ne vždy jde o seriózní nabídku originální a nezávadné kosmetiky.

Tyto zdroje poškozují jméno certifikovaných a erudovaných obchodníků, poradců a prodejců.

Jak rozpoznat "zrno od plev"? Běžný zákazník nemá totiž příliš mnoho šancí dostat se k informacím, které by ho na tyto záležitosti upozornily.

Pokusím se přiblížit, jak by se zákazník mohl orientovat:

  • Vlastní e-shop - by měl mít zcela jistě uveden konkrétní a ne nic nezastírající kontakt na provozující společnost a v každém případě konkrétní kontakt na konkrétní osobu, s níž zákazník může okamžitě komunikovat a o produktech, použití a následné péči se může poradit. Obecně uvedená společnost Vám těžko bude radit s Vaší každodenní péčí.
  • Vlastní kosmetické produktyuveden by měl být pečlivý popis, tj.:
  • Historie značkyjejí vlastní příběh, složení, gramáž, cena, postup základní péče, český komentář, informace o certifikaci, u bioproduktů adekvátní certifikát, u našich produktů se jedná o Eco Cert, informace o době spotřeby. Prošlé produkty se většinou poznají na základě smyslových vjemů, zejména jejich vůně by neměla být „zatuchlá“ a nesvěží, konzistence by měla být kompaktní, nikoliv s oddělující se vodou, dobře vstřebatelná, pocitově příjemná a nevtíravá. Pocit po nanesení produktu by neměl být nepěkný, obtěžující, mazlavý a lepkavý či jinak nevhodný. Při správné kosmetické péči pleť „netáhne“, nešupinatí, nečervená, nemění barvu a pocity při rychlých změnách teplot. Správně aplikované produkty po celý den „necítíte“, jakoby nebyly, jen svěží a decentní vůně by jako obláček na pleti měla zůstat. To je „luxus“ ve vlastním smyslu tohoto slova.
  • Skladové zásobyneměly by být příliš velké a informace, že je vše stále skladem je zavádějící, neboť jde o kosmetické produkty, které mají být čerstvé, což dlouhodobé a velké zásoby rozhodně nezaručují. Kosmetika se po aplikaci na kůži "dotkne" těla a perkutálně (průnikem) se dostane dovnitř, tudíž má možnost ovlivnit z dlouhodobého hlediska i zdraví člověka obecně, nikoliv že by mohla ovlivnit "jen" stav kůže a jejího povrchu.
  • Hologramy Firma E. O. C. Praha, s. r. o., která již téměř dvacet let produkty Darphin Paris do České republiky exkluzivně dováží, před několika lety zavedla používání hologramů s bodovou stupnicí na produktech. Mají hned dvě funkce – snahu zabránit „šedým“ prodejům a zajistit kvalitu a originalitu produktů, počtem bodů nabízejí klientkám a klientům možnost získat za věrnost (viz. Carte de Fidelité) hodnotnou kosmetiku v podobě poděkování. I zde je však třeba, abych upozornila na fakt, že i hologramy jsou sfalšovatelné jako všechno na světě. Nelze tudíž přijmout jednoznačně fakt o hologramech jako konstantní a neměnný. Vše souvisí se vším, tudíž i „ohologramovaná“ kosmetika musí být nakupována obezřetně a v souvislostech, o nichž je celé toto zamyšlení.
  • Viz. můj článek – „Proč nemám velké skladové výprodeje“
  • Cena produktuna slovo sleva jsem již poněkud alergická, slevy jsou všude kolem nás, ve většině případů se o „vlastní“ slevy však nejedná. Praktikami typu – nejprve zdražení a poté následné rádoby zlevnění – je promořen celý spotřebitelský trh, bohužel. Je správné, že lidé již dnes více nad těmito „slevami“ přemýšlejí a opravdu zvažují, který produkt a hlavně „kde“ koupit. Luxusní produkty mají vždy vyšší cenu, v níž je obsažena celá paleta faktorů ji ovlivňující. Firma s dlouhodobou historiií si nese pro luxusní produkt jistou filozofii, která je neměnná a žádoucí, má silnou tradici, v níž generacemi nashromážděný lidský potenciál zhmotňuje ušlechtilá a dokonalá díla, která zkrášlují svět, hýčkají jedince, kteří zušlechtěni mohou tyto myšlenky a pocity nadále přenášet, prožívat, užívat a zdokonalovat formou dalších a jiných artefaktů. Luxus je kulturním jevem, duševním postojem, je odlišujícím se prvkem mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a zvířaty. Je v něm prvek velkorysosti, individualizmu s logikou neoindividualizmu, porozumění, etiky, empatie, je-li v rovině neprimitivní. Smysl pro luxus má v sobě silný emotivní prvek, který je vyjádřen estetickou touhou po krásném, vkusném a dokonalém...
  • Aby i cena (nejen) znamenala, že se jedná o vyjímečný výrobek, bývá a měla by být konstantní, víceméně neměnná, vypovídající o hodnotě kvality s ní spojené. Slogan „Luxus pro každého“, který lze dnes často najít, je zcela irelevantní a svědčí o naprostém nepochopení vlastního smyslu slova a pojetí „Luxusu“. Luxus musí být jedinečný, mimořádný, ojedinělý, nadčasově kvalitní, „nemódní“, nedostupný pro všechny, neboť v opačném smyslu slova by šlo již o jiný termín. „Demokracii“ luxusu přináší s sebou globalizace, ale to je na další a delší zamyšlení...V každém případě se nejedná o luxus, ale o snahu nadnárodních společností „marketingovým luxusem“ rozšířit a vytvořit uměle klientelu a navyšovat zisky. Vsuvkou o pojetí luxusu jsem se chtěla dostat k vysvětlení, proč luxusní produkt nemůže být laciný, neměl by být nabízen a podbízen opakovanými slevami, neboť firemní filozofií je udržet pojem luxusu luxusem. Mohou nastat situace, které vedou prodejce znalého procesů spojených s prodejem luxusního zboží k mimořádnému „poděkování“ věrnému klientovi formou hodnotného daru či ojedinělého ponížení ceny, ne však vždy a za každou cenu. Stane-li se mimořádnost běžností, ztrácí prvek atraktivnosti a oné jedinečnosti.
  • Aktuální informace a „pohyb“ (v) e-shopu – najdete-li poslední informaci několik měsíců, někde i let, starou, nejde zřejmě o správný „proklientský“ přístup, který by svědčil o zájmu prodejce věnovat prostor a čas klientům. Je zcela evidentní, že se jedná pouze o snahu navýšit v brzké době zisk, nezajímat se a neptat, neklást si otázky s klientskou opakovanou spokojeností.
  • Reference jsou velmi zásadní a podstatné. Mám na mysli osobní reference, jsou jedinou z hlavních možností, jak se dostat ke správnému prodejci. Je jistě pěkné, když e-shop má např. „Ověřeno zákazníky, ale i zde je jedno velké ale...na toto téma zase třeba příště... Osobní pocity, dojmy a vjemy jsou jednoznačně nejdůležitější, jsou přenositelné a snadno ověřitelné...Člověk, který poznal osvědčený a příjemný postup při koupi jakéhokoliv produktu a získal spolu s koupí všechny příjemné a libé pocity, nemá vůbec žádnou potřebu měnit a hledat, neboť již Věří... a Ví... I to je součástí pojmu "Luxus".